St.-Klara-Kloster-Weg 7 - 67346 Speyer

 

 

 

 

logo diakonie